بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۳

ادبیات جدید در ترجمه

ادبیات جدید در ترجمه

مصاحبه شونده : صلواتی،محمود هر سال در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ترجمه‌ای از قرآن انتشار می‌یابد در دهمین نمایشگاه‌ بین المللی قرآن،امسال ترجمه‌ای از حجت الاسلام«محمود صلواتی»انتشار یافته است.محمود صلواتی متولد ۱۳۳۲ در اصفهان است.در سال...