بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۴

حسن آقا به زیارت می رود.

حسن آقا به زیارت می رود.

حسن آقا به زیارت می­رود حسن آقا مدتی است به مشهد نرفته و دلش حسابی برای زیارت امام رضا تنگ شده است، آخر گرفتاریهای زندگی نمی­گذاشت فرصتی برای زیارت پیدا کند، خرج و مخارج زندگی، پول...